Verhalen
Als kind hoorde ik bij de familie Lindner verhalen vertellen dat mijn voorvader samen met zijn broer met een boot uit Duitsland naar Nederland was gekomen en zich had gevestigd in Opheusden (Gld) en dat zijn broer verder was getrokken.
Bij de familie Huijsen vertelden ze dat ze van Spaanse afkomst waren...

Deze verhalen prikkelden mijn nieuwsgierigheid en uiteindelijk ben ik in 2000 met het speurwerk naar mijn voorouders begonnen. Via het internet stuitte ik op de site van 'Het Arend Datema Instituut', de historische kring voor Kesteren e.o. Op hun site stond onder andere een stamboom, waarin mijn grootvader, Johan Ludwich Lindner en grootmoeder, Hendrika Huijberts werden genoemd.
Ik was op slag vijf generaties verder...


Informatie verzamelen
In dat zelfde jaar ben ik in Duitsland in de streek tussen Neurenberg en Würzburg, Mitten Franken genaamd, op onderzoek uitgegaan.
In Neurenberg kwam ik via de genealogische vereniging in contact met Frau Henriette Weller, die voor mij het grootste deel van de gegevens over de familie Lindner in Duitsland heeft uitgezocht.
Zelf ben ik via ISIS en andere genealogiesites op zoek gegaan naar de aanvullende gegevens. Zo stuitte ik op de website van Gijs van Roekel en ontdekte dat één van mijn bet-bet... bet overgrootmoeder
Anneke Gerritsen van Roekel (± 23-09-1764 tot 11-8-1837) heette. Zij was niet de enige Van Roekel uit de Gelderse Vallei. Het is de verdienste van Gijs van Roekel die dit deel van de stamboom heeft uitgezocht.
Daarnaast heb ik nog een week gesnuffeld in de papieren van het Zeeuws Archief en de gemeente Borsele (het dorp heet 'Borssele' en de gemeente heet 'Borsele' met één 's').
Het merendeel van de gegevens van de jongte generaties Huijsen heb ik van
Johan Huijsen gekregen, die ook al jaren bezig is zijn familie 'in kaart te brengen'.

De zijsprongen (het uitdiepen van de familieband van aangetrouwden), die u in de stamboom tegenkomt, zijn tamelijk willekeurig en zijn veelal gemaakt voor familieleden die graag meer wilden weten over hun afkomst.

Bewijs
Met deze stamboom is het verhaal bevestigd dat mijn voorouder
Johann Lindner uit Duitsland komt. Echter, de reden voor zijn komst heb ik niet kunnen vinden. Ook heb ik geen spoor van zijn broer Johann Georg of Georg Michael Johann kunnen vinden, hoewel er in Bergen op Zoom in die tijd wel een Johann Georg Lindner heeft rondgelopen, maar ik heb (nog) geen bewijs kunnen vinden dat hier sprake is van een familieband.

Zo heb ik ook geen aanwijzingen gevonden voor de Spaanse afkomst van de Huijsens. Nu is een zogenaamde 'Spaanse afkomst' voor een Zeeuwse familie niet zo opzienbarend vanwege de Tachtigjarige Oorlog, maar ik ben tot nu toe niet verder gekomen dan halverwege de 18e eeuw. Temeer daar belangrijke documenten bij de brand van 1940 in Middelburg verloren zijn gegaan.

Opmerkingen
Nog een opmerking over de tak 'Van Dongen' uit de gereformeerde enclave 's-Gravenmoer in het overwegend katholieke Brabant.
Uit de bijna onontwarbare kluwen van Van Dongens, waarbij het lijkt alsof elke zoon Adriaan en elke dochter Adriana genoemd wordt en waarbij een beperkt aantal families steeds weer met elkaar trouwen, heb ik alleen die gegevens in de stamboom opgenomen waarvan ik zo goed als zeker ben dat ze kloppen. Op
één uitzondering na. Op het internet stuitte ik een curieuze lijn voorouders. Deze lijn die loopt via mijn overgrootmoeder Lamberdina Timmermans (* 6 Sep 1851, ‘s-Gravenmoer) gaat door tot voorbij Karel de Grote en Saint Arnulf (± 580). Ongetwijfeld zullen er wat missers in deze lijn zitten, maar ik vond hem te curieus om niet op te nemen. In eerste instantie nam ik deze lijn met een flinke korrel zout, maar nu blijkt dat er serieus en gedegen onderzoek is gedaan.

(citaat: Al verscheidene jaren houd ik mij bezig met een genealogisch onderzoek naar het 's-Gravenmoerse geslacht "VAN EERSEL".
Mijn interesse hiertoe begon vroeg, doordat mijn overgrootmoeder (THEUNTJE VAN EERSEL) mij mooie verhalen vertelde over haar familie en jeugd. Deze speelden zich grotendeels af in de Brabantse dorpen 's-Gravenmoer en Waspik.
In 1994 ontmoette ik tijdens een stage mevr. Thea van Eersel. Zij attendeerde mij op de uitgave van het boek "Zeven Eeuwen 's-Gravenmoer". Hierin stonden veel aanwijzingen met betrekking tot de familie en haar aanverwanten. Door correspondentie met medeauteur mevr. drs. A.L. van Geertruij, Streekarchivaris), verkreeg ik veel genealogisch materiaal over het geslacht VAN EERSEL. Deze vormde de basis van mijn verdere onderzoek naar de wortels van deze familie. Dhr. Guido A. Klaase, HEEMSKERK 2005, einde citaat)
.

Voor de rest ben ik wat betreft 's-Gravenmoer en Dongen en omgeving niet verder gekomen dan halverwege de 18e eeuw.

Met dank aan alle familieleden die informatie hebben verstrekt, in het bijzonder Johan Huijsen (* 21 May 1924, Borssele). Verder Gijs van Roekel, die al het zoekwerk heeft verricht met betrekking tot de familie Van Roekel en Frau Henriette Weller (D) die de Duitse tak van de familie Lindner heeft uitgezocht.

Als u nog suggesties, aanvullingen of verbeteringen heeft, dan wil ik die graag ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Bob Lindner

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bob Lindner, samensteller (bouwer) van deze site.

 

Introductie