This website explains the concept: "god(?)“.
It is a simple and readily understandable vision. It offers us - independent from tradition and religion - the possibility to contain important questions in our life that concerns us.
In second place this vision gives us a handhold, support and solace in many matters that are important to everyone.
 
       
Deze website legt uit wat het begrip: ‘god(?)’ inhoudt.
Het is een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke visie. Los van traditie en religie leert het ons om met een frisse blik om ons heen te kijken en oplossingen te zoeken voor (levens)vragen die ons bezighouden.
Op de tweede plaats geeft deze visie een houvast, steun en troost in tal van zaken die voor iedereen van belang zijn.
 
       
q